Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

VKSND tỉnh Khánh Hòa ban hành kiến nghị yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Nha Trang khắc phục vi phạm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tư pháp

Qua công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang có một số vi phạm của Bộ Luật tố tụng hình sự như:
- Áp dụng căn cứ pháp luật không chính xác, cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang xác định nội dung đơn là khiếu nại hành vi của điều tra viên, theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự phải áp dụng Điều 475 Bộ luật tố tụng hình sự để giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã căn cứ Điều 481 Bộ luật tố tụng hình sự về  thẩm quyền thời hạn giải quyết  tố cáo là không chính xác.
-Do áp dụng căn cứ pháp luật không đúng nên đã ảnh hưởng đến quyền khiếu nại tiếp theo của người khiếu nại.
Ngoài ra, Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan Cảnh sát điều tra tra -Công an thành phố Nha Trang còn xác định điều tra viên quá trình thụ lý vụ án giải thích chưa rõ ràng dẫn đến gia đình người bị hại chưa hiểu và hiểu lầm nên làm đơn khiếu nại nhưng cơ quan Cảnh sát điều tra -Công an thành phố Nha Trang chưa đưa ra biện pháp xử lý đối với điều tra viên.
Căn cứ Điều 483 - Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 30 - Luật tổ chức VKSND Viện kiểm sát đã ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang khắc phục các vi phạm nêu trên và được đơn vị chấp nhận sửa chữa.

Phòng 12

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập