Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA KIẾN NGHỊ CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH

Thực hiệnchương trình, kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2018. Từ ngày 09/4 đến ngày 20/4/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Viện kiểm sát Vạn Ninh tiến hành trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh.

Qua kiểm sát việc chưa xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ tại Chi cục THADS huyện Vạn Ninh phát hiện 09 bản án, quyết định của TAND huyện Vạn Ninh xét xử có hiệu lực pháp luật, nhưng chưa chuyển giao cho cơ quan thi hành án để xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ theo quy định. Trong đó, có những bản án, quyết định đã có hiệu lực từ năm 2007 tính đến  nay hơn 10 năm. Việc chậm chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật củaTòa án cho cơ quan thi hành án vi phạm quy định tại Điều 28 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014). Theo Điều 28 Luật Thi hành án dân sự quy định: “Tòa án đã ra bản án, quyết định…phải chuyển giao bản án, quyết định đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật”.

Ngày 16/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành xác minh, Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh xác nhận việc chưa chuyển giao 09 bản án, quyết định có hiệu lực từ năm 2007 đến năm 2015. Việc Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh chậm chuyển giao các bản án, quyết định nêu trên dẫn đến việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh chậm ra các quyết định chủ động thi hành án về xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ theo quy định, ảnh hưởng đến tiến độ công tác thi hành án.

Để bảo đảm việc xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự đúng trình tự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kiến nghị số 527/KN-VKS ngày 04/5/2018, yêu cầu Chánh án TAND huyện Vạn Ninh chấn chỉnh, khắc phục kịp thời chuyển giao ngay 09 bản án, quyết định đã xét xử có hiệu lực pháp luật cho Chi cục THADS huyệnVạn Ninh để kịp thời xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ theo quy định nhằm đảm bảo bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực được thi hành kịp thời, đầy đủ đúng pháp luật.

Bích Thy - Phòng 11

Liên kết website

Thông kê truy cập