Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

VKSND tỉnh Khánh Hòa Phúc tra việc thực hiện Kết luận Trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 và Quyết định số 108/QĐ-VKSKH ngày 12/02/2020 của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa. Trong 03 ngày, từ ngày 26/02/2020 đến 28/02/2020, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành Phúc tra việc thực hiện Kết luận Trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính số 674 ngày 15/7/2019 đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang.

Qua phúc tra 642 vi phạm/497 hồ sơ nhận thấy, Chi cục Thi hành án dân sự Nha Trang đã khắc phục được 506 vi phạm/394 hồ sơ đạt 78,8%, còn 125 vi phạm/103 hồ sơ chưa khắc phục. Chấp hành viên được phân công tiến hành khắc phục các tồn tại, vi phạm còn chậm, nhiều vi phạm đến gần thời điểm phúc tra tháng 02/2020 mới tác nghiệp. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kết luận số 193 ngày 11/3/2020, kiến nghị yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Nha Trang triển khai thực hiện ngay, có biện pháp chỉ đạo, xử lý dứt điểm các hồ sơ vi phạm chưa khắc phục, đồng thời giao cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tiếp tục kiểm sát đối với các hồ sơ còn vi phạm và báo cáo kết quả về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa./.

Phòng 8

Liên kết website

Thông kê truy cập