Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2019)

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ-HÔN NHÂN GIA ĐÌNH; HÀNH CHÍNH-KINH DOANH THƯƠNG MẠI NĂM 2018

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự-hôn nhân gia đình; hành chính-kinh doanh thương mại là một trong các công tác thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân; có nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động xét xử, nhằm đảm bảo hoạt động xét xử đúng pháp luật; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.

    Hiện nay, hầu hết đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự-hôn nhân gia đình; hành chính-kinh doanh thương mại đã trưởng thành về nhiều mặt, có bản lĩnh vững vàng, ý thức trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ ngày càng được nâng cao; đại bộ phận kiểm sát viên tham gia phiên tòa, phiên họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nhất là các phiên tòa, phiên họp phúc thẩm. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát 02 cấp đã khẩn trương ký kết, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật ngày càng tốt hơn.

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ-HÔN NHÂN GIA ĐÌNH; HÀNH CHÍNH-KINH DOANH THƯƠNG MẠI NĂM 2018
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

           Tuy nhiên, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự-hôn nhân gia đình;hành chính-kinh doanh thương mại của ngành kiểm sát Khánh Hòa cũng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định như: Chưa kiểm sát được đầy đủ, kịp thời các thông báo thụ lý, việc trả lại đơn khởi kiện cho đương sự của Tòa án; chất lượng nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa, phiên họp sơ thẩm còn có hạn chế; việc phối hợp trong kiểm sát bản án, quyết định chưa thường xuyên, kịp thời; công tác kháng nghị, kiến nghị khắc phục vi phạm và kiến nghị phòng ngừa bước đầu có sự chuyển biến nhưng chưa đồng đều cả về số lượng và chất lượng; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành chưa đổi mới toàn diện, mạnh mẽ (nhất là cấp huyện). Trong khi đó, tình hình án dân sự-hôn nhân gia đình, hành chính-kinh doanh thương mại ngày càng gia tang và phức tạp đòi hỏi các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ làm công tác kiểm sát này không những giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, tuân thủ các trình tự, luôn phải nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, thường xuyên cập nhật những kiến thức mới về pháp luật dân sự, hành chính-kinh doanh thương mại; tố tụng dân sự, tố tụng hành chính cũng như các quy định về pháp luật khác có liên quan mà còn phải có trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp mới có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc được giao, nhất là trong thời điểm hiện nay, toàn ngành kiểm sát nói chung và ngành kiểm sát Khánh Hòa nói riêng chọn lĩnh vực này làm mũi nhọn đột phá trong năm 2018. Bên cạnh đó là mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp đôi lúc chưa chặt chẽ; đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cả 2 cấp còn thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều khâu công tác; trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ của 1 số Kiểm sát viên, Kiểm tra viên còn hạn chế. Các quy định trong luật chưa đồng bộ với các Luật khác có liên quan; nhận thức pháp luật của các cơ quan trong một số vụ việc cụ thể chưa thống nhất, phần nào gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

           Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị tập huấn 02 cấp về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự-hôn nhân gia đình; hành chính-kinh doanh thương mại năm 2018 là thực sự cần thiết, nhằm giúp cho cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên thực hiện nhiệm vụ có cơ hội trao đổi, học tập và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong quá trình thực hiện chức năng của ngành.

             Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Lãnh đạo 02 phòng nghiệp vụ (P9, P10) và đại diện Lãnh đạo của 8 Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố cùng toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trực tiếp làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự-hôn nhân gia đình, hành chính- kinh doanh thương mại của 02 cấp kiểm sát.

             Sau 2 ngày (28, 29/6/2018) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, có trách nhiệm, các đồng chí tham dự hội nghị đã được nghe Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ tập trung quán triệt các nội dung cơ bản về quy trình, kỹ năng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kỹ năng thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị và các quy định về lãi suất, thẳng thắn chỉ rõ thực trạng của công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ,việc dân sự-hôn nhân gia đình; hành chính-kinh doanh thương mại, tìm ra nguyên nhân, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục. Đồng thời, nêu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị của viện kiểm sát trong công tác này. Đối với đơn vị nghiệp vụ,Viện kiểm sát các huyện, thị xã, thành phố là đơn vị trực tiếp kiểm sát đối với lĩnh vực này đã nêu một số dạng vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng kiểm sát thông qua các vụ án cụ thể, điển hình thường hay xảy ra tại địa phương; tập trung thảo luận, trao đổi, nêu kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong thực tiễn thực hiện công tác kiểm sát việc tại đơn vị mình để các đơn vị cùng học tập, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nhất là kỹ năng về kiểm sát hồ sơ vụ, việc cụ thể khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đồng chí kiểm sát viên, kiểm tra viên, cán bộ  đã chủ động tích cực trao đổi, tiếp thu đầy đủ tinh thần các nội dung theo chuyên đề của phòng nghiệp vụ, đồng thời mạnh dạn đưa ra các khó khăn, vướng mắc để hội nghị cùng trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm và tìm ra giải pháp khắc phục vướng mắc, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ án bị hủy, sửa, đẩy nhanh tiến độ giải quyết  các vụ, việc dân sự-hôn nhân gia đình; hành chính-kinh doanh thương mại.

          Qua hội nghị, Lãnh đạo viện yêu cầu các đơn vị tập trung quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của VKS theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 trong từng cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải nhận thức đúng đắn và đầy đủ về quyền yêu cầu, quyền kiến nghị, kháng nghị là những quyền năng cơ bản và quan trọng nhất của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự, hành chính để thường xuyên rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện quyền này, đảm bảo chất lượng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời các đơn vị khẩn trương rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra, nhất là chỉ tiêu về kiến nghị, kháng nghị và phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó chú trọng đối với các kiến nghị phòng ngừa vi phạm đảm bảo chỉ tiêu Ngành đã giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác này, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới./.

Phòng 9

Liên kết website

Thông kê truy cập