Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

VKSND tỉnh Khánh Hòa Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù quý II năm 2018 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 và trên cơ sở kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Trong các ngày 12, 13, 14/6/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa thời điểm kiểm sát từ 01/3/2018 đến ngày 31/5/2018.

Thông qua báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù. Đoàn đã tiến hành kiểm tra các loại sổ sách về quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù; nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra buồng tạm giữ, tạm giam, buồng quản lý phạm nhân; trực tiếp kiểm tra nơi ăn, ở, lao động; làm việc với một số đội nghiệp vụ; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân.

Trên cơ sở kết quả trực tiếp kiểm sát, ngày 22/6/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa tăng cường hơn nữa công tác phổ biến, hướng dẫn, giải thích quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam và nội quy của cơ sở giam giữ theo quy định tại khoản 4, Điều 16 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam nhằm hạn chế thấp nhất hành vi vi phạm nội quy tại cơ sở tạm giữ, tạm giam./.

Phòng 8 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập