Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2019)

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN TỘI PHẠM TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH KHÁNH HÒA

Từ ngày 25/9/2018 đến ngày 28/9/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thanh Hào và Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự sơ thẩm thực hiện.

Qua công tác kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kết luận đánh giá kết quả giải quyết nguồn tin tại đơn vị.

Về ưu điểm, Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo cho Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng mở sổ theo dõi, tiếp nhận tin báo theo quy định, cập nhật đầy đủ các thông tin về vụ việc tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân thông qua đường dây điện thoại, Đội Kiểm lâm cơ động đã kịp thời phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành chống phá rừng kiểm tra và xử lý kịp thời các tin báo đã tiếp nhận, đảm bảo đúng thời gian quy định, cho nên đến nay tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa không có tin báo tồn đọng đang giải quyết.

Bên cạnh đó, vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định do nhiều nguyên nhân khác nhau. Về mặt khách quan, do khối lượng công việc nhiều, trong khi đó lực lượng cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa còn thiếu và chưa được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ về điều tra.  Về mặt chủ quan, các cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm chưa nghiên cứu kỹ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Hình sự, Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 (nay được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017) để vận dụng trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiến nghị yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa thực hiện các nội dung: Cần có biện pháp khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại đã nêu tại Kết luận. Tổ chức rút kinh nghiệm đối với các cá nhân, đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cần quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo, điều hành công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Bố trí đội ngũ cán bộ chuyên trách có trình độ am hiểu về pháp luật để làm công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Bảo đảm hoạt động kiểm tra, xác minh giải quyếtnguồn tin về tội phạmcủa Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017. Tăng cường sự phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm./.

Phòng 1

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập