Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

VKSND tỉnh Khánh Hòa Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 và trên cơ sở kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/5/2018.

VKSND tỉnh Khánh Hòa Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an.
Kiểm sát trực tiếp tại Trại giam A2 thuộc Tổng cục VIII Bộ công an

Qua báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù tại Trại giam A2. Đoàn đã trực tiếp kiểm sát nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân; kiểm sát tại buồng giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật, nơi bán căng tin, trạm xá, nơi lao động của phạm nhân và những nơi khác có liên quan; làm việc với một số đội nghiệp vụ; gặp hỏi một số phạm nhân về các chế độ theo quy định.

   Trên cơ sở kết quả trực tiếp kiểm sát, ngày 27/6/2018. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu Trại giam A2 tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục riêng đối với từng phạm nhân nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng đánh nhau, chống đối lao động, hủy hoại thân thể và vi phạm khác; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, soát xét phạm nhân ở buồng giam, ngoài hiện trường lao động, khi thăm gặp, khi xuất, nhập Trại. Không để xảy ra việc phạm nhân trốn Trại, hạn chế thấp nhất việc đưa vật cấm vào buồng giam; chứng từ cấp phát trang phục cho phạm nhân cần đúng với thực tế đã cấp phát, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật./.

Phòng 8 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập