Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2019)

VKSND tỉnh Khánh Hòa Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 thuộc Cục C10 - Bộ Công an

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 và trên cơ sở kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Từ ngày 06/11/2018 đến ngày 09/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 thuộc Cục C10 - Bộ Công an, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/6/2018 đến ngày 31/10/2018.

VKSND tỉnh Khánh Hòa Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 thuộc Cục C10 - Bộ Công an
Ảnh tại buổi kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án phạt tù của Trại giam A2

Qua báo cáo tình hình chấp hành pháp luật
trong công tác thi hành án phạt tù của Trại giam A2. Đoàn đã kiểm sát trực tiếp nghiên cứu sổ sách, báo cáo, văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân; kiểm sát trực tiếp tại buồng giam, buồng kỷ luật…; làm việc với một số đội nghiệp vụ; gặp hỏi một số phạm nhân về các chế độ học tập, cải tạo …theo quy định.

Trên cơ sở kết quả trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu Giám thị Trại giam A2: Thực hiện nghiêm quy trình thủ tục hồ sơ kỷ luật; Đánh giá, phân loại vi phạm của từng phạm nhân để có hình thức kỷ luật phù hợp. Tăng cường công tác quản lý, rà soát hàng, quà ký gửi, kiểm tra buồng giam, phạm nhân ngoài hiện trường lao động cũng như thăm gặp, xuất trại. Có biện pháp tuyên truyền, giáo dục đối với từng phạm nhân nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng đánh nhau, chống đối lao động, cất, giấu đưa vật cấm vào buồng giam. Khắc phục về chứng từ xuất kho - cấp phát tư trang cho phạm nhân đúng theo nguyên tắc kế toán, thống kê. Đảm bảo chế độ nước uống cho phạm nhân tại các buồng kỷ luật, các buồng giam riêng theo quy định. Bố trí số lượng phạm nhân phù hợp tại buồng giam và biên chế số lượng phạm nhân phân bổ một số đội theo quy định của Thông tư số: 37/2011/TT-BCA ngày 03/6/2011 của Bộ Công an và Luật thi hành án hình sự.

Qua kết quả kiểm sát, Ban Giám thị Trại giam A2 đã tiếp thu những ý kiến của Đoàn và hứa tổ chức khắc phục ngay những vi phạm, tồn tại trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân./.

Phòng 8

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập