Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2019)

VKSND tỉnh Khánh Hòa ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm sát

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và đặc biệt là Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác thống kê và ứng dụng Công nghệ thông tin, Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/7/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân. Những năm gần đây, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đến cán bộ, công chức trong hai cấp kiểm sát ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị.

Hiện tại, hệ thống mạng LAN tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa gồm 02 máy chủ (01 máy chủ web và 01 máy chủ mail) với hơn 100 nút mạng kết nối internet, hệ thống mạng không dây (wifi). Việc lắp đặt mạng LAN hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2003, đơn vị đã cử cán bộ có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin tham gia các khóa đào tạo quản trị mạng do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức để quản lý hệ thống. Lãnh đạo viện cũng đã tổ chức các khóa đào tạo cơ bản về tin học văn phòng, các lớp tập huấn về sử dụng internet, mạng LAN cho cán bộ, kiểm sát viên của hai cấp kiểm sát. Đến nay hầu hết cán bộ, Kiểm sát viên đều đã sử dụng thành thạo việc soạn thảo văn bản, truy cập Internet để tra cứu, cập nhật, khai thác thông tin phục vụ công tác chuyên môn; gửi, nhận, duyệt, chỉnh sửa văn bản, sử dụng máy scan quét gửi văn bản đến các đơn vị trong ngành nghiên cứu, phát huy có hiệu quả việc sử dụng máy in dùng chung qua hệ thống mạng LAN để in ấn tài liệu, tiết kiệm chi phí hành chính cho cơ quan, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh tin học hóa hành chính theo xu hướng đổi mới hiện nay. Việc sửa chữa, cài đặt phần mềm thống kê tại các đơn vị được tiến hành truy cập từ xa một cách hiệu quả, dễ dàng, do đó khoảng cách địa lý giữa cấp tỉnh với các đơn vị cấp huyện được rút ngắn nhờ có sự kết nối ứng dụng công nghệ thông tin.

Đối với các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố cũng được đầu tư cơ sở vật chất, trang bị  hệ thống mạng, sử dụng mạng LAN cho việc trao đổi thông tin trong nội bộ đơn vị. Mặc dù chưa có biên chế cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin ở cấp huyện, nhưng trong quá trình sử dụng hầu hết các đơn vị tự đào tạo về chuyên môn sử dụng mạng máy tính để đảm bảo đường truyền của đơn vị luôn ổn định, thông suốt và phát huy có hiệu quả việc khai thác, trao đổi thông tin.

Trên cơ sở sáng kiến cải tiến trong việc khai thác ứng dụng các tiện ích công nghệ thông tin của cán bộ phòng TKTP và CNTT, năm 2012 ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã đưa vào triển khai thực hiện và sử dụng hệ thống thư điện tử nội bộ ngành để trao đổi thông tin giữa hai cấp kiểm sát. Cơ sở dữ liệu của hệ thống này được lưu tại máy chủ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, do đó việc lưu trữ và xử lý dữ liệu luôn đảm bảo nhanh và thuận tiện. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng mạng và hệ thống thư điện tử nội bộ của ngành trong việc khai thác thông tin, gửi, nhận, chỉnh sửa, duyệt văn bản tại các đơn vị. Việc quy định hệ thống báo cáo phải thông qua hệ thống thư điện tử nội bộ đã giảm dần lượng báo cáo theo đường công văn, giúp cho việc trao đổi thông tin giữa hai cấp kiểm sát được nhanh chóng, thuận tiện.

 Nhiều cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành đã khai thác sử dụng phần mềm excel để xây dựng file thụ lý án hình sự, dân sự, tạm giữ, tạm giam, thi hành án dân sự, … theo dõi, quản lý số liệu phục vụ công tác kiểm sát và xây dựng thống kê, báo cáo các khâu công tác nghiệp vụ.

Việc sử dụng các phần mềm thống kê được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, công tác thống kê nghiệp vụ, thống kê tội phạm, thống kê hình sự liên ngành được thực hiện kịp thời, chính xác, chất lượng công tác thống kê của đơn vị ngày càng được nâng cao. Một số phần mềm khác như phần mềm quản lý án hình sự, dân sự, phần mềm quản lý cán bộ công chức, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý công văn E office …cũng được đơn vị đưa vào triển khai thực hiện.

Với chủ trương của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về áp dụng mô hình truyền hình trực tuyến trong toàn ngành kiểm sát, năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện có hiệu quả hội nghị truyền hình trực tuyến giữa điểm cầu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố. Đến nay đã thực hiện kết nối truyền hình trực tuyến từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Với thành công của hệ thống hội nghị trực tuyến đã phục vụ được nhiều cuộc họp, triển khai hội nghị tập huấn được nhanh chóng, kịp thời đến tất cả cán bộ công chức trong toàn ngành.

 Đồng thời trên hệ thống mạng sẵn có, năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư trang bị hệ thống camera giám sát, góp phần đảm bảo an ninh 24/24h cho đơn vị, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật nội vụ, giám sát  việc chấp hành giờ giấc lao động của cán bộ trong đơn vị.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả, nhưng hoạt động ứng dụng CNTT của VKSND tỉnh Khánh Hòa vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hạ tầng kỹ thuật  còn thấp, chưa đồng bộ so với sự phát triển của công nghệ hiện đại; các hệ điều hành máy tính, phần mềm diệt vi rút bản quyền đã được đầu tư nhưng do hạn chế kinh phí nên đầu tư số lượng còn ít; lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quyết tâm triển khai ứng dụng CNTT; việc ứng dụng CNTT chưa đạt được yêu cầu tin học hóa gắn với công việc xử lý hằng ngày và chưa gắn kết với việc cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường hiệu quả công việc; chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển về CNTT; an toàn thông tin còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.

Để nâng cao chất lượng và tăng chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của ngành kiểm sát Khánh Hòa cần thực hiện một số giải pháp:

- Đầu tư có trọng điểm để tạo sự đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin; đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật như phần cứng, phần mềm và nguồn nhân lực. Từng bước hướng tới việc số hóa tài liệu và sao lưu tài liệu định kỳ phục vụ cho việc tra cứu tài liệu của cán bộ, Kiểm sát viên.

- Đẩy mạnh sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến trong các phiên họp giao ban, sơ kết, tổng kết, trao đổi nghiệp vụ, phiên tòa rút kinh nghiệm…

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị đối với phát triển công nghệ thông tin, tạo bước chuyển biến từ nhận thức đến hành động góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong ngành để từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương VI khóa XII về sắp xếp lại bộ máy tổ chức tinh gọn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn thông tin mạng.

   - Bố trí đầy đủ, ổn định biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác công nghệ thông tin trong ngành.

Thái Bình

Liên kết website

Thông kê truy cập