Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

YÊU CẦU CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DIÊN KHÁNH TẠM DỪNG PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Qua kiểm sát hồ sơ thi hành án theo Quyết định thi hành án số 188 ngày 05/12/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh phát hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh còn để xảy ra một số vi phạm trong việc thẩm định giá tài sản, lựa chon tổ chức thẩm định giá và không thông báo, niêm yết thông báo bán đấu giá tài sản cho người phải thi hành án. Cụ thể:

Theo Chứng thư thẩm định giá số 33/2019/BCTĐG-CN ngày 03/9/2019 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Nhất Tín thì giá tài sản kê biên chỉ 503.470.600 đồng là không phù hợp với giá trị thị trường hiện tại của thửa đất số 551, tờ bản đồ số 02 tại thôn Phước Tuy, xã Diên Phước có diện tích 588,5m2 (đất trồng cây hàng năm khác), theo GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CA 404205, số vào sổ cấp GCN CS00010 do Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cấp ngày 06/10/2015 cho bà Phùng Thị Mỹ Giang, đã vi phạm các Thông tư của Bộ Tài chính ban hành về 13 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Cũng theo Chứng thư thẩm định giá số 33/2019/BCTĐG-CN ngày 03/9/2019 do Công ty Cổ phần thẩm định giá Nhất Tín có địa chỉ tại Tầng 6, Tòa nhà COTANA, lô CC5A, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, được Thẩm định viên lập tại Hà Nội là không đảm bảo quy định tại khoản 2 Điều 98 Luật thi hành án dân sự (không phải là tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản kê biên).

Ngày 26/9/2019 và ngày 23/10/2019, Chấp hành viên có thông báo số 360 và 391 về việc thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án nhưng chưa thông báo, niêm yết tại thửa đất của người phải thi hành; chưa niêm yết đầy đủ các thông báo bán đấu giá tài sản tại Chi cục thi hành án dân sự án là vi phạm khoản 2 Điều 39, Điều 42 Luật thi hành án dân sự.

Để việc đấu giá tài sản đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của các đương sự. Ngày 28/10/2019, Viện kiểm nhân dân huyện Diên Khánh ban hành văn bản yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh tạm dừng phiên đấu giá tài sản, khắc phục những vi phạm nêu trên và được chấp nhận, thực hiện.

Văn Công - VKSND huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập