Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 24/8/2020 đến 28/8/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

 24/8/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

Thứ Ba

25/8/2020

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra - Khiếu tố dự).

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

Thứ Tư

26/8/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ Năm

27/8/2020

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra - Khiếu tố.

Thứ Sáu

28/8/2020

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về lịch tuần
Lịch tuần ngày 24.8.2020 (1).pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập