Thông báo thực hiên hệ thống biểu mẫu Kiểm sát hoạt động tư pháp áp dụng từ tháng 6/2017
Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo thực hiện mẫu văn bản tố tụng tạm thời trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2017-2022
Hôm nay, ngày 20/6/2017 Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng...
Thông báo về việc tạm dừng thực hiện biểu mẫu tố tụng
Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Khánh Hòa, 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất...
Hệ thống biểu mẫu tố tụng trong lĩnh vực Kiểm sát hoạt động tư pháp áp dung từ tháng 6/2017
Mẫu văn bản tố tụng trong lĩnh vực Kiểm sát hoạt động tư pháp
Kiến nghị yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết đơn tố cáo về tư pháp thuộc thẩm quyền
Qua công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với các cơ quan tư pháp hai cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận thấy quá...
VKSND huyện Vạn Ninh phối hợp xét xử lưu động vụ án Cố ý gây thương tích tại Đại Lãnh - Vạn Ninh Ngày 19/5/2017, tại xã Đại Lãnh huyện Vạn Ninh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện xét xử lưu động vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Lê Đức Lập (sinh năm: 1995; trú: Đại Lãnh – Vạn Ninh), phiên tòa...