Kết luận Thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh: “Không có án Toà tuyên bị cáo không phạm tội”
Sáng ngày 09/11/2017, tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh, Đoàn thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành công bố Kết luận thanh tra chuyên đề...
Công đoàn VKSND thành phố Nha Trang thực hiện vai trò trưởng Khối thi đua năm 2017
Ngày 10/11/2017, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang với vai trò là đơn vị trưởng Khối thi đua khối Công đoàn hành chính sự nghiệp thành phố Nha...
Công đoàn VKS tỉnh Khánh Hoà: Hỗ trợ đoàn viên công đoàn khắc phục thiệt hại do bão
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác kiểm sát 11 tháng đầu năm 2017
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 và Quy chế làm việc của cơ quan, ngày 30/10/2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban hai cấp...
Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn tổ chức sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và Quy chế phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố các vụ án hình sự
Ngày 26/10/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn đã chủ trì tổ chức Hội nghị liên ngành sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết tin...
Công đoàn cơ sở VKSND huyện Vạn Ninh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022
Ngày 20/10/2017, Công đoàn cơ sở VKSND huyện Vạn Ninh đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 theo kế hoạch của LĐLĐ huyện Vạn Ninh. Đại hội có sự tham dự...