Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình tham dự phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng của Chính phủ

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình tham dự phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng của Chính phủ
 
 Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình tham dự phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng của Chính phủ
 
Nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng, Thủ tướng cũng cho rằng, các chế tài xử lý, bản án phải đủ sức răn đe. Ông yêu cầu chống tham nhũng hướng vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bên cạnh những lĩnh vực nhạy cảm như đất đai...
Vừa Qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Phó Thủ tướng Nguyễn  Xuân Phúc, Phó trưởng Ban đồng chủ trì phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những ý kiến phát biểu, đề xuất hết sức xác đáng của các thành viên Ban Chỉ đạo như việc tăng cường cho chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng; các chế tài xử lý, bản án phải đủ sức răn đe; đẩy mạnh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; tập trung phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;… đồng thời cũng cơ bản bày tỏ đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm trong nêu trên trong quý II/2012 mà dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo đã xác định.
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thời gian qua các giải pháp đề ra trên cả hai mặt là phòng và chống tham nhũng đã tiếp tục được triển khai thực hiệu quả và đạt được những kết quả tích cực bước đầu.
Thủ tướng nêu rõ yêu cầu đặt ra là phải tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nội dung phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay; coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các bộ, ngành, địa phương; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối đối với công tác này.
Với tinh thần như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, cùng với việc xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, công khai, minh bạch các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, cần phải tập trung mạnh vào khâu phát hiện và phòng ngừa tham nhũng, trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát…;xử lý tới nơi, tới chốn những kết luận của thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu của tham nhũng, tiêu cực.
Thủ tướng cũng khẳng định, dứt khoát phải thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng thông qua xây dựng và hoàn thiện thể chế.
Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của các chi bộ, của mỗi đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường cơ chế giám sát của nhân dân, của các đoàn thể chính trị, xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, đặc biệt là xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp còn để tồn đọng, kéo dài.
Phát biểu thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đề xuất việc tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý, thu hồi đất đai, xây dựng, hải quan, khoáng sản… dành nhiều thời gian hơn cho việc chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, khắc phục tình trạng án tồn đọng, để kéo dài; cũng như việc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng…

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập