Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

Công đoàn

CHĂM LO CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ - PHƯƠNG CHÂM CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ NGÀNH KIỂM SÁT KHÁNH HÒA

16/03/2020

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa được thành lập ngày 29/11/2005. Qua 03 lần kiện toàn, Ban hiện có 04 thành viên trong đó 01 đ/c Phó Viện trưởng làm Trưởng Ban và 03 đ/c... Đọc tiếp

CÔNG ĐOÀN KHỐI NỘI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020

06/03/2020

Thực hiện công văn số 90/VC ngày 31/12/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa về “Giao ước thi đua Khối và các CĐCS năm 2020”, vừa qua Công đoàn Khối nội chính tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập