Trao quyết định bổ nhiệm 12 Kiểm sát viên cao cấp
(Kiemsat.vn) - Sáng 19/10/2017 tại Tp. Đà Lạt, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2017. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy...
VKSND tối cao ban bành Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật”
- Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, VKSND tối cao ban hành kế hoạch số 116/KH-VKSTC ngày 12/10/2017 về việc tổ chức Ngày pháp luật năm...
Ban vì sự tiến bộ phụ nữ VKSND tỉnh Khánh Hòa: Gặp mặt cán bộ, công chức và người lao động nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Nhân kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, để động viên tinh thần của công chức và người lao động, nhất là cán bộ nữ trong đơn vị; được sự đồng ý của Lãnh đạo viện, Ban vì...
SUY DIỄN, KHÔNG TÔN TRỌNG CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM CẦN ĐƯỢC LOẠI BỎ KHI GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ
Nguyên tắc của luật tố tụng hình sự được hiểu là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo toàn bộ quá trình xây dựng và áp dụng pháp luật tố tụng hình sự. Thuật ngữ "suy đoán"...
Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh nhiệm kỳ IX (2017-2022)
Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 tiến tới Đại hội XI LĐLĐ huyện Diên Khánh. Ngày 22/9/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh...
VKSND tối cao điều chỉnh lịch hướng dẫn ôn thi KSV khu vực phía Nam
Ngày 12/10/2017, VKSND tối cao ban hành Thông báo số 430/TB-T3 về việc thông báo lịch ôn thi tuyển Kiểm sát viên năm 2017.
Trao quyết định bổ nhiệm 12 Kiểm sát viên cao cấp (Kiemsat.vn) - Sáng 19/10/2017 tại Tp. Đà Lạt, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2017. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và...