Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại Văn phòng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 27/11/2017, Đoàn thanh tra Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật và quy định của Ngành trong công tác quản lý, sử...
Kết luận Thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh: “Không có án dân sự bị huỷ”
Sáng ngày 21/11/2017, Đoàn thanh tra Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tiến hành công bố Kết luận thanh tra chuyên đề về án hình sự bị hủy, đình chỉ, tạm đình chỉ, trả điều tra bổ...
VKSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành E.Office năm 2017
Nhăm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, từng bước nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ trong ngành kiểm sát. Được sự đồng ý...
Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án “Trộm cắp tài sản”
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân và phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ở địa phương. Sáng ngày 28/11/2017, VKSND huyện Khánh Sơn...
Phòng 7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác, những năm gần đây, Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7) Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh...
Thông báo về lịch tiếp công dân tháng 12/2017 của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa