THỜI HẠN GIAO NHẬN HỒ SƠ GIỮA TÒA ÁN VÀ VIỆN KIỂM SÁT TRONG TRƯỜNG HỢP TÒA ÁN QUYẾT ĐỊNH TRẢ HỒ SƠ CHO VIỆN KIỂM SÁT ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
Theo quy định tại điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 (sau đây xin được viết tắt là BLTTHS) thì trong thời hạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán được phân công chủ tọa...
Viện KSND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự năm 2016 tại Cục THADS tỉnh Khánh Hòa
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác...
Viện KSND thành phố Nha Trang phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
Liên ngành tư pháp huyện Cam Lâm ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp.
VỤ ÁN HỒ NGỌC T VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH “ LẠ” CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO Đ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2016