Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Tin hoạt động nghiệp vụ kiểm sát

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TIẾN HÀNH SƠ KẾT 06 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

21/11/2022

Nhằm đánh giá hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp số 1554/QCPH-VKS-TA ngày 11/11/2016 giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong công tác giải quyết các vụ án hành chính.... Đọc tiếp

VIỆN KSND HUYỆN KHÁNH VĨNH BAN HÀNH KIẾN NGHỊ TỔNG HỢP VI PHẠM TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT ÁN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH

18/11/2022

Qua công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/9/2022, Viện kiểm sát nhân... Đọc tiếp

TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG PHỐI HỢP GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH VÀ CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN HUYỆN KHÁNH VĨNH TRONG GIẢI QUYẾT ÁN HÌNH SỰ

14/11/2022

Trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra tiến hành các hành vi tố tụng nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật một cách độc lập, không... Đọc tiếp

VIỆN KSND HUYỆN CAM LÂM TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀ BÁO CÁO ÁN BẰNG HÌNH ẢNH

14/11/2022

Thực hiện văn bản số 1165/VKS-VP ngày 24/12/2021 của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa về việc: Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa; ngay từ đầu năm Viện KSND... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH KIẾN NGHỊ VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

14/11/2022

Qua công tác hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh phát hiện Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh có một số... Đọc tiếp

MỘT SỐ KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

04/11/2022

Công tác kiểm sát thi hành dân sự nói chung, trong đó hoạt động kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án của Viện kiểm sát có vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo cho hoạt động THADS được thực hiện... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA”

04/11/2022

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện kiểm sát nhân... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG KIẾN NGHỊ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ; KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

02/11/2022

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát việc khởi tố, điều tra các vụ án hình sự từ ngày 01/12/2021 đến... Đọc tiếp

TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ - CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

19/10/2022

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-VKS-P8 ngày 26/9/2022 và Kế hoạch số 88/KH-VKS-P8 ngày 29/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Đoàn kiểm sát trực tiếp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa... Đọc tiếp

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP TRONG CÔNG TÁC THỐNG KÊ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN THỐNG KÊ TRONG THỜI GIAN TỚI

13/10/2022

Qua thực tiễn thực hiện công tác thống kê trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận thấy nhìn chung các đơn vị đã tổng hợp, truyền và gửi số liệu về Viện kiểm sát tỉnh theo quy... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập