Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Tin hoạt động nghiệp vụ kiểm sát

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH THỰC HIỆN CHỨC NĂNG KIỂM SÁT CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

30/05/2019

08 giờ sáng ngày 24/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh thực hiện chức nắng kiểm sát cưỡng chế việc giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa người bị thi hành án: bà Nguyễn... Đọc tiếp

CÔNG TÁC KIỂM SÁT XÉT THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ ĐỢT 30/4/2019

03/05/2019

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019). Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với phạm nhân có quá trình phấn đấu cải tạo tốt. Ngày... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập