Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2024

15/01/2024

Sáng ngày 12/01/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024. Tham dự hội nghị gồm lãnh đạo viện cùng toàn thể công chức và người lao... Đọc tiếp

PHIÊN TÒA HÌNH SỰ PHÚC THẨM RÚT KINH NGHIỆM XÉT XỬ VỤ ÁN TRƯƠNG HOÀNG DŨNG VÀ ĐỒNG PHẠM VỀ TỘI “CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH”

11/07/2024

Ngày 04/7/2024, tại phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án Trương Hoàng Dũng và đồng phạm về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự, Hội đồng... Đọc tiếp

VKSND TỐI CAO TỔ CHỨC KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI VKSND TỈNH QUẢNG NINH ĐỂ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XÂY DỰNG NỀN TẢNG “QUẢN LÝ ÁN HÌNH SỰ NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN”

15/01/2024

Sáng ngày 12/01/2024, VKSND tối cao tổ chức khảo sát thực tế tại VKSND tỉnh Quảng Ninh để đánh giá kết quả xây dựng Nền tảng “Quản lý án hình sự ngành Kiểm sát nhân dân”, Đoàn công tác của VKSND tối... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập