Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020

Trao đổi nghiệp vụ kiểm sát

VƯỚNG MẮC TRONG THỰC TIẾN VIỆC ÁP DỤNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TRƯỜNG HỢP ĐƯƠNG NHIÊN XÓA ÁN TÍCH, CẦN HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH , THÁO GỠ

28/11/2019

Quy định các trường hợp đương nhiên xóa án tích thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước đối với những người đã thực hiện hành vi phạm tội. Nhà nước đương nhiên công nhận và xem những người đã bị kết án... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC VI PHẠM VỀ THẨM QUYỀN LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

07/11/2019

Qua công tác kiểm sát áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm và Trưởng Công an huyện Cam Lâm... Đọc tiếp

VI PHẠM TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN CỦA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

17/10/2019

Việc ra quyết định thi hành án của Cơ quan thi hành án dân sự có vai trò rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành, bảo đảm cho bản án, quyết... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH KHÁNG NGHỊ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DIÊN KHÁNH VỀ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH THU PHÍ

04/07/2019

Thông qua công tác kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh phát hiện việc Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh ra quyết... Đọc tiếp

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập