Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 và quy chế làm việc của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 17/8/2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ở hai cấp kiểm sát, nhằm đánh giá kết quả công tác 8...
Chiều ngày 15/8/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm, xét xử công khai vụ án dân sự sơ thẩm về việc “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán”, giữa:
Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Ngày 25/11/2015, Quốc hội khoá 13 ban hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016) quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ, việc dân sự nói chung với nhiều nội dung quy định khác biệt so với Bộ luật tố tụng...
< 1 2 3 ... 76 >