Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018
VỀ QUYỀN THAY ĐỔI, BỔ SUNG YÊU CẦU CỦA ĐƯƠNG SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BLTTDS.

27/02/2018

Quy định tại Điều 5- Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) về “Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự” được xác định là một trong những nguyên tắc có tính cơ bản của BLTTDS. Theo đó, các đương sự có... Đọc tiếp

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ: THỜI HẠN VÀ CÁCH TÍNH THỜI HẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

25/12/2017

Thời hạn và cách tính thời hạn được qui định tại Điều 96 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003 và được giữ nguyên nội dung điều luật, qui định tại Điều 134 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Ban... Đọc tiếp

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập