Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Trao đổi nghiệp vụ kiểm sát

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH KHÁNG NGHỊ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DIÊN KHÁNH VỀ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH THU PHÍ

04/07/2019

Thông qua công tác kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh phát hiện việc Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh ra quyết... Đọc tiếp

TÌNH TRẠNG TỘI PHẠM XÂM PHẠM TÌNH DỤC Ở TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIÊN KHÁNH

08/11/2018

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử từ năm 2016 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh nhận thấy tội phạm xâm phạm tình dục có chiều hướng gia tăng nhất... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập