Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Tin hoạt động ngành

HỘI NGHỊ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG TRUY TỐ VÀ XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG

17/06/2019

Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, hai ngành Kiểm sát và Tòa án đã ký kết Quy chế phối hợp trong hoạt động truy tố và xét xử các vụ án hình sự, dưới... Đọc tiếp

VKSND HUYỆN KHÁNH VĨNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2019

17/06/2019

Thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”.... Đọc tiếp

VKSND THÀNH PHỐ CAM RANH KIẾN NGHỊ TÒA ÁN CHẬM CHUYỂN GIAO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CHO CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

28/05/2019

Bám sát kế hoạch số 47/KH-VKS-VP ngày 18/01/2019 về công tác của ngành Kiểm sát tỉnh Khánh Hòa năm 2019. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh đã xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019,... Đọc tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC PHIÊN TÒA TRỰC TUYẾN RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ PHÚC THẨM

22/05/2019

Sáng ngày 22/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm theo trình tự phúc thẩm hình sự vụ án Nguyễn... Đọc tiếp

VIỆN KSND TỈNH KHÁNH HÒA PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC PHIÊN TÒA DÂN SỰ PHÚC THẨM RÚT KINH NGHIỆM

21/05/2019

Ngày 08, 09 và 15/5/2019, Phòng 9 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số... Đọc tiếp

KIẾN NGHỊ PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC MA TÚY

09/05/2019

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh tình hình tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Theo kết quả thống kê, từ năm 2008 – 2018 các cơ quan tiến hành tố tụng huyện... Đọc tiếp

VIỆN KSND TỈNH KHÁNH HÒA PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC PHIÊN TÒA DÂN SỰ PHÚC THẨM TRỰC TUYẾN RÚT KINH NGHIỆM

04/05/2019

Ngày 02 và 03/5/2019, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm vụ ándân sựphúc thẩmgiải quyết “Hủy hợp đồng thục nhà và đất;... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập