Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành trực tiếp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án...
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 10 năm qua, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa...
Qua công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với các cơ quan tư pháp hai cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận thấy quá trình thụ lý giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, Tòa án nhân dân thành phố...
Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Sức mạnh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân...
Ngày 19/5/2017, VKSND huyện Vạn Ninh đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh. Đoàn kiểm sát trực tiếp...
< 1 2 3 ... 73 >