Ngày 30/6/2017, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Trọng Vinh cùng đồng phạm can tội “Hiếp dâm” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 111 BLHS.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 và quy chế làm việc của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 17/8/2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ở hai cấp kiểm sát, nhằm đánh giá kết quả công tác 8...
Chiều ngày 15/8/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm, xét xử công khai vụ án dân sự sơ thẩm về việc “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán”, giữa:
Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
< 1 2 3 ... 121 >