Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Hưởng ứng “lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Sáng nay, ngày 11 tháng 6 năm 2018- “Ngày truyền thống thi đua yêu nước”, UBND tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm, ngày Bác Hồ ra “lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Đây là dịp để các cơ quan, ban, ngành, đơn vị và các doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những kết quả mà các phong trào thi đua yêu nước đem lại trên thực tế thật là to lớn.

Hiện nay khi cả nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi phải phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù tình hình thực tiễn có nhiều thay đổi, song “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị. Phong trào thi đua yêu nước trở thành nguồn động lực thúc đẩy mọi cấp, mọi ngành, mọi cá nhân hướng vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Trong không khí vui mừng của buổi lễ, đơn vị Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự  (Phòng 11) trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã vinh dự được xướng danh bước lên bục nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa - đây là niềm vinh dự, tự hào của tập thể Phòng 11 nói riêng và của ngành Kiểm sát Khánh Hòa nói chung.

Phòng Kiểm sát thi hành án được thành lập từ ngày đầu thành lập VKSND tỉnh Phú Khánh, thực hiện Kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự và giam giữ cải tạo. Đến năm 2011 Phòng được tách ra thực hiện việc kiểm sát thi hành án dân sự ( Phòng 10, nay là phòng 11) trực thuộc VKSND tỉnh Khánh Hòa với chức năng được quy định tại điều 12 Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014): “Giám sát và Kiểm sát việc thi hành án dân sự”; “ Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự”.

Biên chế của đơn vị gồm 04 người, trong đó 02 kiểm sát viên trung cấp; 01 kiểm sát viên sơ cấp; 01 chuyên viên, với trình độ Đại học 4/4 (trong đó có 01 thạc sỹ Luật). Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường đã đi qua với nhiều thành tích vượt trội gần 10 năm (từ năm 2009 đến nay) đơn vị liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận nhiều bằng khen của VKSND Tối cao với 04 lần nhận cờ thi đua dẫn đầu Khối, năm 2016 đơn vị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, mới thấy được sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, sự đoàn kết thống nhất của các thành viên trong đơn vị.

Mong rằng, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được duy trì sôi nổi, rộng khắp và có sức lan tỏa, lôi cuốn trong toàn ngành kiểm sát Khánh Hòa để có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào nhằm tiếp tục khẳng định những giá trị và ý nghĩa to lớn của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã phát động cách đây tròn 70 năm.

T.T.T

Liên kết website

Thông kê truy cập