Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

VKSND thành phố Nha Trang tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2022)

Năm 1950, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 423 (V), tại phiên họp thứ 317, chính thức kêu gọi mọi quốc gia thành viên và các tổ chức quan tâm kỷ niệm ngày 10/12 - Ngày Nhân quyền (Human Rights Day) bằng các phương thức khác nhau. Qua 74 năm kể từ ngày Bản Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền ra đời, cả thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng đã ra sức tuyên bố, thông báo, thể hiện quan điểm về “nhân quyền” của mình.

VKSND thành phố Nha Trang tuyên truyền kỷ niệm 74 năm  Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2022)
Ảnh chụp tại buổi trao tặng quà cho các em tại lớp học Tình thương, Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang

Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả việc nâng cao nhận thức, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về những thành tựu đảm bảo quyền con người của Việt Nam, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là thúc đẩy và bảo đảm quyền con người, bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do Internet, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Cấp ủy, Chính quyền đã quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động của đơn vị luôn kiên định lập trường, vững vàng tư tưởng đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề về nhân quyền để chống phá Đảng và Nhà nước; thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử
www.nhanquyenvn.org, 02 fanpage “Nhân quyền Việt Nam”, “Tin tức vùng cao” của Văn phòng Thường trực về Nhân quyền để theo dõi thông tin, tình hình công tác, đấu tranh, tuyên truyền về nhân quyền, phục vụ đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền; nghiên cứu tài liệu “Nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam”,  Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản luật liên quan tôn giáo, đáp ứng nhu cầu tự do, tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người dân; thực hiện nghiêm túc việc góp ý sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự. Chung tay cùng cả nước nỗ lực bảo đảm quyền trẻ em, cấp ủy Chi bộ đã chỉ đạo Ban Chấp hành Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang thực hiện tốt phong trào thanh thiếu nhi, trong đó, chú trọng thực hiện các hoạt động nhằm bảo trợ xã hội đối với trẻ em với các kết quả đáng khích lệ trong năm 2022 như: Tặng quà cho 45 em học sinh thuộc Lớp học Tình thương phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang tại chương trình “Đông Ấm Cho Em”; tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang.

Việc làm của cấp ủy, chính quyền Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang về hoạt động nhân quyền góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa nói riêng, cả nước nói chung đẩy nhanh, hoàn thành công cuộc đổi mới đất nước, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, khẳng định bảo đảm quyền con người tại Việt Nam luôn là kim chỉ nam, mục tiêu cách mạng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam./.

VKSND TP Nha Trang

Liên kết website

Thông kê truy cập