Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

Tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn cho xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái giống nòi, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Do đó, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phòng chống ma túy, đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Tại thành phố Cam Ranh từ năm 2017 đến nay Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh đã thụ lý và ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 61 trường hợp. Trong quá trình thi hành pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân tuy đạt được nhiều kết quả nhưng vẫn còn tồn tại một số vướng mắc chưa được tháo gỡ.
Thứ nhất: về xác định nơi cư trú của ổn định, nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định: nơi cư trú ổn định là nơi người vi phạm thường trú hoặc tạm trú, nhưng phải là nơi người đó hiện đang thường xuyên sinh sống. Quy định này chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng có nhiều quan điểm khác nhau nên việc áp dụng pháp luật không thống nhất: có quan điểm cho rằng đối tượng không thường xuyên sinh sống ở phạm vi một xã, phường, thị trấn là không có nơi cư trú ổn định; cũng có quan điểm cho rằng, đối tượng không thường xuyên sinh sống trên phạm vi một huyện là có nơi cư trú không ổn định; quan điểm khác cho rằng đối tượng không thường xuyên sinh sống tại phạm vi một tỉnh là không có nơi  cư trú ổn định. Thông thường các đối tượng nghiện ma túy không sinh sống tại một nơi mà thường xuyên thay đổi địa điểm sinh sống từ địa phương này sang địa phương khác. Việc xác minh nơi cư trú ổn định của người nghiện ma túy thường mất nhiều thời gian của cơ quan công an dẫn đến khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ xét duyệt đưa đối tượng nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Thứ hai: về trình tự, thủ tục lập hồ sơ các đối tượng nghiện ma túy hiện nay phải trải qua nhiều cơ quan chức năng như: Công an xã, Công an huyện, Ủy ban nhân dân xã, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động –Thương Binh xã hội, Tòa án nhân dân cấp huyện nên mất rất nhiều thời gian dẫn tới công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy cũng như xử lý hành chính người nghiện ma túy chưa kịp thời. Trong thời gian chờ có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định sẽ được đưa về gia đình quản lý. Tuy nhiên, việc gia đình người nghiện ma túy không có kiến thức chuyên môn trong việc quản lý người nghiện ma túy dẫn tới tình trạng nghiện vẫn tiếp tục tiếp diễn.
Thứ ba: Ngày 08 tháng 04 năm 2015 Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyết định số 39/QĐ-VKSTC-V9 về việc giao bổ sung nhiệm vụ kiểm sát xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Việc giao quyền kiểm sát trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của Tòa án cho Viện kiểm sát nhằm đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất, đảm báo quyền con người. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm sát việc tuân theo pháp luật cũng còn có vấn đề vương mắc ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm sát. Theo quy định của pháp lệnh số 09/UBTVQH13 không quy định về việc Tòa án chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát trong trong thời hạn bao lâu để nghiên cứu, mà thời gian kể từ khi thụ lý hồ sơ đến khi mở phiên họp ngắn nên việc phát hiện vi phạm gặp nhiều khó khăn.
Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cần phải tăng cường sự phối hợp giữa Tòa án và các cơ quan có liên quan, trong đó chú trọng xây dựng Quy chế phối hợp và từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nhằm đưa công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy đạt hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đình Thảo - VKSTP Cam Ranh

Liên kết website

Thông kê truy cập