Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Hướng dẫn phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc KDTM, lao động, phá sản ...

Bấm vào đây để tải Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 01/11/2018:
vkstc29.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập