Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 54 năm phong trào Đồng khởi giải phóng một phần nông thôn, đồng bằng của tỉnh (07/11/1964 - 07/11/2018)

Đảng bộ

SÁNG NGÀY 26/6/2018, CHI BỘ VKSND HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ: PHAN VĂN CÔNG – CHUYÊN VIÊN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

05/07/2018

Lễ kết nạp đảng viên được Chi bộ VKSND huyện Diên Khánh tổ chức trang nghiêm, đúng trình tự, quy trình theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/09/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể... Đọc tiếp

CHI BỘ VKSND HUYỆN VẠN NINH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

03/05/2018

Sáng ngày 23/4/2018, Chi bộ VKSND huyện Vạn Ninh tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú: Đoàn Anh Tài – Kiểm tra viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.... Đọc tiếp

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH: TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ VI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHOÁ XII); KẾ HOẠCH HỌC TẬP LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

22/01/2018

Thực hiện Hướng dẫn số 34 ngày 12/12/2017 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa triển khai thực hiện một số nội dung về Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng; Kế... Đọc tiếp

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH KHÁNH HÒA: MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHẤN ĐẤU LIÊN TỤC HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

25/12/2017

Năm 2015, toàn Đảng bộ VKSND tỉnh Khánh Hòa đã tập trung phấn đấu giữ vững danh hiệu “ Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu mà nhiều năm qua đơn vị đã được Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng tỉnh công nhận.... Đọc tiếp

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập