Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Đảng bộ

VKSND THÀNH PHỐ NHA TRANG TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

31/07/2019

Chiều ngày 26/7/2019, tại hội trường Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã tổ chức kết nạp đảng cho 02 quần chúng ưu tú Phạm Thị Ngọc Anh và... Đọc tiếp

CHI BỘ 2 TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT ĐÃ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

04/06/2019

Được sự đồng ý của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 3/6/2019, Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thùy Linh... Đọc tiếp

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG(KHÓA XII) VÀ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯƠNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

11/01/2019

Thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 13/11/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa và Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 22/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc học tập, quán triệt và triển khai... Đọc tiếp

CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

10/12/2018

Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua (từ năm 2015 đến nay), Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh luôn nhận thức được vai trò, vị trí, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng nên đã quan... Đọc tiếp

SÁNG NGÀY 26/6/2018, CHI BỘ VKSND HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ: PHAN VĂN CÔNG – CHUYÊN VIÊN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

05/07/2018

Lễ kết nạp đảng viên được Chi bộ VKSND huyện Diên Khánh tổ chức trang nghiêm, đúng trình tự, quy trình theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/09/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể... Đọc tiếp

CHI BỘ VKSND HUYỆN VẠN NINH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

03/05/2018

Sáng ngày 23/4/2018, Chi bộ VKSND huyện Vạn Ninh tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú: Đoàn Anh Tài – Kiểm tra viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.... Đọc tiếp

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH: TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ VI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHOÁ XII); KẾ HOẠCH HỌC TẬP LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

22/01/2018

Thực hiện Hướng dẫn số 34 ngày 12/12/2017 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa triển khai thực hiện một số nội dung về Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng; Kế... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập