Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

Ban cán sự Đảng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát tỉnh gồm có 04 thành viên do Ban thường vụ Tỉnh uỷ Quyết định thành lập và chỉ định các thành viên trong Ban cán sự Đảng gồm:
1. Đồng chí: Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng - Bí thư Ban cán sự
2. Đồng chí: Nguyễn Thanh Hào - Phó viện trưởng - Uỷ viên Ban cán sự
3. Đồng chí: Trần Thanh Thuỷ - Phó viện trưởng - Uỷ viên Ban cán sự
4. Đồng chí: Phạm Thị Ngọc Tuyết - Trưởng phòng TCCB - Ủy viên Ban cán sự
Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thay mặt Tỉnh uỷ lãnh đạo toàn diện ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và của Ngành tại địa phương. Ban cán sự Đảng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà và Ban cán sự Đảng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập