Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

Ban Cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà

Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa gồm có 05 thành viên do Ban thường vụ Tỉnh uỷ Quyết định thành lập và chỉ định các thành viên trong Ban cán sự Đảng gồm:
1. Đồng chí: Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng: Bí thư Ban Cán sự đảng;
2. Đồng chí: Nguyễn Thanh Hào - Phó Viện trưởng; Uỷ viên Ban Cán sự đảng;
3. Đồng chí: Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng; Uỷ viên Ban Cán sự đảng;
4. Đồng chí: Nguyễn Văn Nguyên - Phó Viện trưởng; Ủy viên Ban Cán sự đảng;
5. Đồng chí: Phạm Thị Ngọc Tuyết - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ: Ủy viên Ban Cán sự đảng.
Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thay mặt Tỉnh uỷ Khánh Hòa lãnh đạo toàn diện ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và của Ngành tại địa phương. Ban cán sự Đảng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà và Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập