Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

CHI BỘ VKSND HUYỆN VẠN NINH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Sáng ngày 23/4/2018, Chi bộ VKSND huyện Vạn Ninh tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú: Đoàn Anh Tài – Kiểm tra viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.


CHI BỘ VKSND HUYỆN VẠN NINH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
Đ/c Ngô Văn Phước - Bí thư Chi bộ trao Quyết định cho đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng viên được Chi bộ VKSND huyện Vạn Ninh tổ chức trang nghiêm, đúng trình tự, quy trình theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/09/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.


Thay mặt Chi bộ VKSND huyện Vạn Ninh, đồng chí Ngô Văn Phước – Bí thư Chi bộ công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Đoàn Anh Tài, đảng viên mới tuyên thệ trước cờ Đảng và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh: nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.


Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ giao nhiệm vụ cho đảng viên mới phải tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí Tài trở thành đảng viên chính thức.

Đồng chí Tài cũng đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Việc kết nạp đảng viên mới của Chi bộ VKSND huyện Vạn Ninh đã góp phần làm cho lực lượng của chi bộ thêm phát triển cả về số lượng, chất lượng, bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, năng lực đóng góp sức trẻ cùng chi bộ, cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hồng Đức

Liên kết website

Thông kê truy cập