Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

CÔNG ĐOÀN KHỐI NỘI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020

Thực hiện công văn số 90/VC ngày 31/12/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa về “Giao ước thi đua Khối và các CĐCS năm 2020”, vừa qua Công đoàn Khối nội chính tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị giao ước thi đua năm 2020 tại Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa- Trưởng khối thi đua năm 2020. Tham dự có Ông Nguyễn Thanh Phong- Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa, Ông Nguyễn Thanh Hào- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa và đại diện Ban chấp hành Công đoàn của 05 đơn vị thành viên của Khối.

CÔNG ĐOÀN KHỐI NỘI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua Khối và các CĐCS năm 2020

Năm 2020 các đơn vị thành viên Công đoàn Khối Nội chính phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, ngành theo kế hoạch công tác năm đã đề ra. Trọng tâm là phối hợp với Đảng ủy, chính quyền t
hường xuyên tổ chức quán triệt và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi đơn vị; tham gia tích cực công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa; phối với với Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy trong việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Năm 2020, 05/05 đơn vị thành viên Khối đăng ký phấn đấu đạt “Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trong đó có 20% Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% Tổ Công đoàn được xếp loại “Tổ Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trong đó có 20% Tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”; Hơn 95% đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”; 100% nữ CBCCVCNLĐ đạt danh hiệu phụ nữ “Hai giỏi”, trong đó có 25% đạt danh hiệu “Phụ nữ hai giỏi xuất sắc” được khen thưởng; 100% CBCCVCNLĐ thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức  “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.; Mỗi Công đoàn cơ sở thuộc Khối giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Cấp ủy xem xét tham gia học lớp bồi dưỡng phát triển Đảng, kết nạp Đảng viên; 100% Đoàn viên Công đoàn không vi phạm Nghị định số 100/2019/NĐ-CP bị xử lý; Hơn 95% CBCCVCNLĐ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; trong đó có 15% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 100% tập thể phòng và tương đương đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có từ 25% trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Tấn Trung

Liên kết website

Thông kê truy cập