Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

VKSND tỉnh Khánh Hòa phúc tra việc thực hiện kháng nghị và kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự năm 2017 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành phúc tra việc thực hiện Kháng nghị và Kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự năm 2017 đối với Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh.

VKSND tỉnh Khánh Hòa phúc tra việc thực hiện kháng nghị và kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự năm 2017 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh
Toàn cảnh tại buổi phúc tra

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần phối hợp, trách nhiệm có hiệu quả của hai ngành, ngày 30/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kết luận số 145 tổng hợp những ưu điểm, tồn tại chưa được khắc phục trong việc thực hiện Kháng nghị và Kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự năm 2017 tại Chi cục thi hành án dân sự Thành phố Cam Ranh.

Qua kiểm sát 135 hồ sơ vi phạm theo Kết luận 709 ngày 19/05/2017 cho thấy:  Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh đã giải quyết và khắc phục 113/135 hồ sơ vi phạm (chiếm 83,7%), còn 22/135 hồ sơ (chiếm 16,3%) chưa thực hiện theo yêu cầu tại Kết luận của Viện kiểm sát (có danh sách kèm theo), bao gồm: 01 hồ sơ không tống đạt QĐTHA cho đương sự; 05 hồ sơ không thể hiện tác nghiệp; 13 hồ sơ chưa ra quyết định cưỡng chế; 01 hồ sơ vi phạm trong việc người phải thi hành án có điều kiện nhưng ủy thác đến nơi khác đ thi hành án; 02 hồ sơ chậm xác minh điều kiện thi hành án.

Đối với việc thực hiện Kháng nghị số 556/KN-KSTHADS ngày 13/04/2017, Chi cục THADS TP Cam Ranh đã ra Quyết định thu hồi Quyết định thu phí thi hành án dân sự không đúng quy định và đã thực hiện xong theo nội dung Kháng nghị của VKS.

Để đảm bảo việc thi hành án dân sự, hành chính đúng trình tự, thủ tục pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh nhanh chóng kiểm tra, đôn đốc cán bộ, Chấp hành viên khắc phục ngay các vi phạm chưa được thực hiện đã nêu trong kết luận.

Thanh Nguyệt

Liên kết website

Thông kê truy cập