Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước khối Nội chính năm 2020

Thực hiện Công văn số 3646/UBND-NC ngày 17/11/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước khối Nội chính năm 2020
Ảnh chụp tại Hội nghị tổng kết

Ngày 04/01/2021, VKSND huyện Khánh Vĩnh (đơn vị trưởng khối thi đua) đã chủ trì  tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước khối Nội chính năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện; Đại biểu 09 đơn vị trong Khối thi đua Nội chính gồm: Phòng nội vụ, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Tư pháp, Chi cục thi hành án dân sự, Hạt kiểm lâm huyện và Thanh tra huyện.


Hội nghị đánh giá trong năm 2020, phong trào thi đua Khối Nội chính đã được quan tâm, chỉ đạo tổ chức phát động dưới nhiều nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới, tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, chiến sỹ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của từng cơ quan, đơn vị.

Nội dung phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, gắn với Nghị quyết TW4 khóa XI và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đơn vị đã có những sáng kiến, phát động thi đua theo từng đợt, từng chuyên đề, gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm của đất nước. Ngoài ra, các đơn vị trong Khối đã tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cũng như quyên góp các loại quỹ từ thiện, nhân đạo ...

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như phong trào thi đua ở các cơ sở chưa đồng đều, toàn diện, quá trình triển khai tổ chức thực hiện tại một số đơn vị cơ sở chưa có giải pháp cụ thể. Công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến cũng như công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt còn hạn chế. Do tính chất công tác chuyên môn của các đơn vị trong Khối Nội chính không giống nhau, dẫn tới việc trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cũng như công tác thi đua, khen thưởng chưa được nhiều.

Từ kết quả công tác thi đua năm 2020 và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, Khối Nội chính xác định phương hướng công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2021 với các nội dung: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4 (khóa XI) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho cán bộ, công chức, người lao động, đảng viên, chiến sỹ.

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước của các ngành; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Triển khai các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… góp phần thực hiện hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng đã thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho Phòng Nội vụ  - đơn vị dẫn đầu khối và 03 đơn vị có kết quả thi đua cao liền kề bao gồm: Viện kiểm sát, Công an và ban chỉ huy quân sự huyện. Viện kiểm sát nhân dân huyện đã bàn giao trưởng Khối thi đua Khối Nội chính năm 2021 cho đơn vị Tòa án nhân dân huyện.

Phan Thoa

Liên kết website

Thông kê truy cập