Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

Viện KSND huyện Khánh Vĩnh tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Coivid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Viện KSND huyện Khánh Vĩnh đã tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm tạo môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe cho công chức, người lao động trong đơn vị và mọi người đến liên hệ công tác.

Viện KSND huyện Khánh Vĩnh tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Đo thân nhiệt trước khi liên hệ công tác tại cơ quan

Cụ thể, Viện KSND huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị nội dung các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc phòng, chống dịch Covid-19 như: Chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/2/2021; thông báo số 17/TB-VKSTC ngày 28/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thông báo số 34/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa; công văn số 893/CV-UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Văn bản chỉ đạo số 90/VKS -VP ngày 01/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện nghiêm thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ y tế, đơn vị đã bố trí bàn y tế, với dung dịch rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt khẩu trang y tế được đặt tại bàn để đảm bảo nhu cầu sử dụng của cán bộ công chức, người lao động của cơ quan cũng như người dân đến liên hệ công tác tại đơn vị. Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác vệ sinh cơ quan và phòng làm việc, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Thực hiện việc đo thân nhiệt cho toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị và mọi người đến liên hệ công tác trước khi vào trụ sở để kịp thời phát hiện những người có biểu hiện sốt, thân nhiệt cao hơn mức bình thường, để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp, hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh; yêu cầu toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị thực hiện việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại cơ quan và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn.

Ngoài ra, công chức và người lao động chủ động khai báo y tế tự nguyện kịp thời theo quy định thông qua ứng dụng phần mềm NCOVI, cập nhật ứng dụng Bluzon.

Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Viện kiểm sát cấp trên, những ngày qua công chức, người lao động Viện KSND huyện Khánh Vĩnh đã và đang chung tay ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19, góp phần vào nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”.

Phan Thoa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập