Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Đại hội công đoàn VKSND tỉnh Khánh Hòa

Ngày 22/6/2012, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012-2014 nhằm đánh giá công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ 2010-2014 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Đây là Công đoàn cơ sở được Công đoàn viên chức tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm trong hơn 70 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ngày 22/6/2012, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012-2014 nhằm đánh giá công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ 2010-2014 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Đây là Công đoàn cơ sở được Công đoàn viên chức tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm trong hơn 70 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

          Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh đã có sự cải tiến trong hoạt động, vừa đảm bảo quyền lợi của đoàn viên vừa tạo được phong trào thi đua trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác của ngành. Công đoàn đã vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua như: lao động giỏi, lao động sáng tạo, vì một môi trường không khói thuốc. Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên và từ thiện, xã hội … được duy trì kịp thời, thường xuyên. Hàng năm, Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh đều được công nhận “Vững mạnh xuất sắc”.  Trong nhiệm kỳ có 02 tổ Công đoàn được Công đoàn Viên chức Việt Nam và Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen.

Trong nhiệm kỳ 2012-2014, Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; 100% các tổ công đoàn đạt “Lao động tiên tiến”, trong đó 2-3 tổ công đoàn đạt “Lao động xuất sắc”; 100% đoàn viên công đoàn đạt “Lao động tiên tiến”, trong đó có 10 đoàn viên trở lên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 100% đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Hai giỏi”. Trong nhiệm kỳ, kết nạp ít nhất 02 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng…Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh nhiệm kỳ mới với 7 đồng chí; bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV nhiệm kỳ 2013-2018.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập