Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 04/11/2019 đến 08/11/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
04/11/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ ba
05/11/2019

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

Thứ tư
06/11/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

Thứ năm
07/11/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
08/11/2019

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: 41. Lịch tuần ngày 04.11.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập