Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện kiểm sát nhân tỉnh Khánh Hòa thông báo triệu tập

Thực hiện kế hoạch số 1863/KH-VKS-VP ngày 31/12/2015 về "Công tác của ngành Kiểm sát Khánh Hòa năm 2016" và chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2016 số 77/CTr-P11 ngày 15/01/2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị tập huấn "Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự" tại Hội trường (tầng 4) với thời gian và thành phần tham dự như sau:

1.Thời gian hội nghị:

 - Hội nghị tổ chức 01 buổi vào ngày 12/7/2016 (Thứ Ba).

 - Hội nghị khai mạc vào lúc 08h00 ngày 12/7/2016.

2. Thành phần triệu tập:

2.1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa:

  - Lãnh đạo viện tỉnh.

  - Trưởng Phòng, Phó Phòng, Kiểm tra viên Phòng 11.

  - Chánh văn phòng.

2.2. Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

 - Lãnh đạo viện phụ trách và Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.

3. Về trang phục: Các đại biểu về dự hội nghị tập huấn mặc trang phục kiểm sát mùa hè, đeo cấp hàm, cấp hiệu.

4. Tài liệu tập huấn: Đăng trên Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu các đơn vị in và mang theo khi tập huấn.

   5. Chế độ: Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thanh toán các chế độ đối với các đại biểu dự hội nghị tập huấn theo quy định./.
Bấm vào đây để tải về tài liệu Hội nghị tập huấn

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập