Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2023)

Lịch công tác tuần

Từ ngày 08/08/2016 đến ngày 12/08/2016.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
08/08/2016

-Viện trưởng làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Sang Làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

Thứ ba
09/08/2016

-Viện trưởng làm việc với Phòng 15
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Viện trưởng làm việc với huyện ủy Cam Lâm.
- Đ/c Sang làm việc với Phòng 8.

Thứ tư
10/08/2016

- Viện trưởng họp kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (03 ngày).

  - Đ/c Sang làm việc với Phòng 7.

Thứ năm
11/08/2016

- Đ/c Sang làm việc với Phòng 8.

-  Đ/c Thủy làm việc với  Phòng TKTP & CNTT.

Thứ sáu
12/08/2016

   - Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

  - Đ/c Thủy làm việc với  Phòng 11.


Bấm vào đây để tải lịch tuần ngày 08.08.2016

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập