Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Lịch công tác tuần

(Từ ngày 25/07/2016 đến 29/07/2016)

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
25/07/2016

-  Họp Ban cán sự Đảng

-  Họp Hội đồng nâng lương đợt 2 năm 2016 (Lãnh đạo Viện, BCH Công đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ dự).

Thứ ba
26/07/2016

-  Đ/c Sang làm việc với phòng 8.

- Đ/c Thủy thăm và tặng quà cho các hộ chính sách nhân ngày 27/07 tại Sơn Tân.

-  Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

-  Đ/c Thủy làm việc với  Phòng 10.

-  Đ/c Minh làm việc với Phòng 2.

Thứ tư
27/07/2016

- Viện trưởng làm việc với Văn Phòng.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TKTP & CNTT.

-  Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Thủy làm việc với  Phòng 11.

-  Đ/c Sang làm việc với Phòng 7.

Thứ năm
28/07/2016

- Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016 (02 ngày, thành phần tham dự theo giấy triệu tập).

- Họp  giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng Tổ chức cán bộ dự).

Thứ sáu
29/07/2016

- Viện trưởng làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Sang làm việc với Phòng 7.

-  Đ/c Sang làm việc với Phòng 8.Bấm vào đây để tải lịch tuần ngày 25.07.2016

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập