Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 24/8/2020 đến 28/8/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

 24/8/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

Thứ Ba

25/8/2020

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra - Khiếu tố dự).

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

Thứ Tư

26/8/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ Năm

27/8/2020

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra - Khiếu tố.

Thứ Sáu

28/8/2020

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về lịch tuần
Lịch tuần ngày 24.8.2020 (1).pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập