Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

           Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thống nhất lựa chọn Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long làm đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý.

          Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo theo công văn đính kèm tại đây: CV 234.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập