Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhệm kỳ 2021 - 2026

Xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 299 phạm nhân trong dịp Lễ Quốc Khánh 02/9/2020

Thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án hình sự theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Luật Thi hành án hình sự. Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh và Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm sát hồ sơ xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân theo danh sách đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa và Trại giam A2 - C10 Bộ Công an.

Tại phiên họp ngày 27/8/2020, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa được phân công tham gia phiên họp xét đã thống nhất đề nghị và được Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù - Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa chấp nhận Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 299 phạm nhân theo đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa (có 17 phạm nhân) và Giám thị Trại giam A2, C10 Bộ Công an (có 282 phạm nhân). Trong đó: giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại cho 47 phạm nhân và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù từ 01 tháng đến 20 tháng tù cho 252 phạm nhân. Ngày 01/9/2020, Hội đồng xét giảm tiến hành công bố các Quyết định trên cho phạm nhân tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Khánh Hòa và Trại giam A2 - Cục C10, Bộ Công an.

Các phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trong đợt này đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013; thể hiện ý thức chấp hành quy định, nội quy của Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; đã tích cực học tập, lao động, cải tạo và có nhiều tiến bộ trong thời gian chấp hành án nên được hưởng chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng và Nhà nước, nhân dịp Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)./.

Phòng 8

Liên kết website

Thông kê truy cập