Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Thời hiệu giải quyết các vụ án hành chính

Ngày 01/7/2011, ông A gửi đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất số 01/QĐ-UB ngày 01/8/2006 của UBND quận H đến TAND quận H, do không được UBND quận H giải quyết khiếu nại. TAND quận H đã trả lại đơn khiếu nại với lý do: Ngày 01/9/2006 TA đã trả lại đơn cho ông A với lý do chưa có Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND quận H và đến nay vụ việc đã hết thời hiệu giải quyết.

Hỏi: Ngày 01/7/2011, ông A gửi đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất số 01/QĐ-UB ngày 01/8/2006 của UBND quận H đến TAND quận H, do không được UBND quận H giải quyết khiếu nại. TAND quận H đã trả lại đơn khiếu nại với lý do: Ngày 01/9/2006 TA đã trả lại đơn cho ông A với lý do chưa có Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND quận H và đến nay vụ việc đã hết thời hiệu giải quyết. Qua kiểm sát việc trả lại đơn, VKSND quận H có 2 quan điểm: Quan điểm 1, TAND quận H trả lại đơn khởi kiện của ông A là có căn cứ. Quan điểm 2, TAND quận H trả lại đơn khởi kiện của ông A là không có căn cứ vì theo Điều 3 Nghị quyết số 56/2010/QH ngày 24/11/2010 quy định: “Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực, người khiếu nại đã thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01 tháng 6 năm 2006 đến ngày Luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân theo quy định của Luật Tố tụng hành chính” Theo bạn VKSND quận H có quyền kiến nghị đối với TAND quận H về việc trả lại đơn khởi kiện không có căn cứ hay không?

Trả lời: VKSND quận H có quyền kiến nghị đối với TAND quận H về việc trả lại đơn khởi kiện không có căn cứ, vì theo Điều 3 Nghị quyết 56 quy định: “Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực, người khiếu nại đã thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01 tháng 6 năm 2006 đến ngày Luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân theo quy định của Luật Tố tụng hành chính”. Do đó, đơn khởi kiện của ông A thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận H, căn cứ khoản 1 Điều 110 Luật Tố tụng hành chính, VKSND quận H kiến nghị với TAND quận H về việc trả lại đơn không có căn cứ là đúng thẩm quyền và hợp pháp. Nguyễn Tuấn Khanh – Phòng 12 VKSND thành phố

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập