Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Công tác kiểm sát đối với các Bản án, Quyết định về dân sự của Tòa án của VKSND tỉnh

Qua Kiểm tra 127 Phiếu kiểm sát đối với Bản án, Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp huyện và nghiên cứu trực tiếp các Bản án, Quyết định của Tòa án kèm theo, VKSND tỉnh Khánh Hòa phát hiện có 07 Quyết định của Tòa án cấp huyện được ban hành có sai sót, có nội dung không chính xác, thiếu hoặc áp dụng căn cứ pháp lý không đúng nhưng Kiểm sát viên VKSND cấp huyện chưa kịp thời phát hiện, như: Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự (QĐCNTTLHVSTTCCĐS) số 277/2015/QĐST-HNGĐ ngày 28/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh có tên của nguyên đơn không thống nhất; Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự (QĐCNTTLHVSTTCCĐS) số 278/2015/QĐST-HNGĐ ngày 28/12/2015 của Tòa án nhân dân Huyện Diên Khánh xác định tên của đương sự không chính xác; QĐCNSTTCCĐS số 48/2015/QĐST-HNGĐ ngày 09/11/2015 của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh tính tổng nợ của đương sự không đúng; QĐCNSTTCCĐS số 30/2015/QĐST-HNGĐ ngày 21/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh có thoả thuận về con chung, nhưng tại phần căn cứ áp dụng lại không áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình (Điều 81, Điều 82); Các QĐCNSTTCCĐS số 39, 40/2015/QĐST-HNGĐ cùng ngày 16/12/2015 và QĐCNSTTCCĐS số 41/2015/QĐST-HNGĐ ngày 17/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nhưng lại không căn cứ Điều 187, Điều 188- BLTTDS mà căn cứ Khoản 2- Điều 186- BLTTDS là không chính xác và vi phạm Mẫu số 9a, 9b- Nghị quyết số 05/2012 ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (HĐTP TANDTC).

Đồng thời, VKSND tỉnh phát hiện 32 Phiếu kiểm sát đối với Bản án, Quyết định dân sự của Tòa án ban hành (trong đó có 29 Phiếu kiểm sát đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự và Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự; 02 Phiếu kiểm sát đối với Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án và 01 Phiếu kiểm sát đối với Bản án) của VKSND cấp huyện áp dụng căn cứ pháp luật dân sự liên quan để kiểm sát không đúng. Cụ thể: VKS căn cứ Nghị quyết số 05/2006 ngày 04/8/2006 của HĐTP TANDTC để làm căn cứ kiểm sát là không đúng. Vì  Nghị quyết số 05/2006 ngày 04/8/2006 của HĐTP TANDTC quy định “hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của BLTTDS” nên không áp dụng để kiểm sát đối với các Quyết định tố tụng được Tòa án ban hành ở giai đoạn sơ thẩm và Nghị quyết này cũng đã hết hiệu lực. Đối với các Quyết định tố tụng này cần áp dụng Nghị quyết số 05/2012 ngày 03/12/2012 của HĐTP TANDTC để kiểm sát.

Trên cơ sở các phát hiện trên, ngày 23/02/2016 VKSND Tỉnh đã ban hành Thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát của VKSND cấp huyện đối với các Bản án, Quyết định của Tòa án cùng cấp và ban hành 02 văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân TP.Nha Trang và Tòa án huyện Vạn Ninh chuyển hồ sơ vụ án để VKSND tỉnh nghiên cứu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012 ngày 01/8/2012./.

Ngọc Thuận - Phòng 9

Liên kết website

Thông kê truy cập