Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhệm kỳ 2021 - 2026

Lịch công tác tuần từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

 14/9/2020

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng chủ trì họp bàn phân công tổ chức Hội nghị trực tuyến các chuyên đề năm 2020 (mời Trưởng các Phòng 7, 8, 10 và Chánh Văn phòng dự).

Thứ Ba

15/9/2020

- Viện trưởng dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ Tư

16/9/2020

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hồng chủ trì tiếp công dân giải quyết bồi thường (mời đ/c Tuân, Đ/c Hồng Anh và Đ/c Xuân dự).

Thứ Năm

17/9/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp tại Trại Tạm giam - Công an tỉnh Khánh Hòa.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra - Khiếu tố dự).

Thứ Sáu

18/9/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Trại Tạm giam - Công an tỉnh Khánh Hòa.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra - Khiếu tố.


Bấm tải về lịch tuần
Lịch tuần ngày 14.9.2020.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập