Qua hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát hiện Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa vi phạm trong việc ban hành các quyết định về thi hành án và chậm ra Quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy tài sản, cụ...