Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Phòng 10

VKSND TỈNH KHÁNH HÒA: KIẾN NGHỊ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KHÁNH HÒA

22/12/2017

Qua hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát hiện Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa vi phạm trong việc ban hành các quyết định về thi hành án và chậm ra... Đọc tiếp

Liên kết website

Thông kê truy cập