Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà tổng kết hai phong trào thi đua do Viện trưởng VKSNDTC phát động

Hưởng ứng phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cả nước xây dựng nông thôn mới”(đợt 2) (công văn số 1854/VKSTC-VP ngày 20/06/2011) và phong trào thi đua “Thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên  vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” (công văn số 2012/VKSTC-VP ngày 21/06/2012) của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; vừa qua, Hội đồng thi đua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã tiến hành tổng kết, bình xét các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng giấy khen, nhằm kịp thời động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên trong quá trình học tập và công tác. Kết quả:

  • Phong trào thi đua “thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cả nước xây dựng nông thôn mới”.

-   Về tập thể:

+ Đề nghị Viện trưởng VKSNDTC tặng bằng khen 05 đơn vị gồm: Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự; phòng kiểm sát thi hành án dân sự; phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự - hôn nhân và gia đình; văn phòng tổng hợp; phòng tổ chức cán bộ.

+ Đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen 05 đơn vị gồm: Phòng khiếu tố; phòng thông kê tội phạm và công nghệ thông tin; phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và phá sản; Viện kiểm sát huyện Cam Lâm; Viện kiểm sát thành phố Cam Ranh.

-   Về cá nhân:

+ Đề nghị Viện trưởng VKSNDTC tặng bằng khen 16 cá nhân.

+ Đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen 19 cá nhân.

  • Phong trào thi đua “thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

-   Về tập thể:

+ Đề nghị Viện trưởng VKSNDTC tặng bằng khen 05 đơn vị gồm: Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự; phòng kiểm sát thi hành án dân sự; phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; phòng tổ chức cán bộ; Viện kiểm sát thành phố Cam Ranh.

+ Đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen 05 đơn vị gồm: Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trị an, sở hữu, chức vụ và tham nhũng; phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và phá sản; văn phòng tổng hợp; Viện kiểm sát thành phố Nha Trang; Viện kiểm sát huyện Cam Lâm.

-   Về cá nhân:

+ Đề nghị Viện trưởng VKSNDTC tặng bằng khen 17 cá nhân.
+ Đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen 18 cá nhân.

Trần Thanh Thuỷ

Liên kết website

Thông kê truy cập