Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong hoạt động truy tố và xét xử các vụ án hình sự giữa Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang và Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang

Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, hai ngành Kiểm sát và Tòa án đã ký kết Quy chế phối hợp trong hoạt động truy tố và xét xử các vụ án hình sự, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo hai cơ quan cùng các đồng chí kiểm sát viên, kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang và các thẩm phán, thư ký Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang.

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong hoạt động truy tố và xét xử  các vụ án hình sự giữa Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang và Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang
Lãnh đạo hai ngành Tòa án - Viện kiểm sát ký kết Quy chế phối hợp
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết các vụ án hình sự trong tình hình mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 về “Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp” và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” của Bộ Chính trị, đảm bảo việc giải quyết vụ án hình sự nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Nha Trang, ngoài việc đòi hỏi trách nhiệm của cá nhân Kiểm sát viên, Thẩm phán thì việc tăng cường quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang và Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự cũng như các văn bản pháp luật có liên quan là rất cần thiết. Do vậy, lãnh đạo Viện kiểm sát và Tòa án thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động truy tố và xét xử các vụ án hình sự.

Theo đó, Quy chế phối hợp công tác giữa hai ngành được xây dựng gồm 04 chương và 44 điều, quy định chi tiết nội dung phối hợp công tác như: Nêu rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh, mục đích và nguyên tắc phối hợp; quy định về phối hợp trong truy tố, xét xử án hình sự; về chuyển giao hồ sơ vụ án, ban hành, tống đạt các biện pháp ngăn chặn, thông báo lịch xét xử phiên tòa, thông báo về kháng cáo, kháng nghị; giải quyết những vụ án phức tạp, những vụ án mà hai Ngành có quan điểm khác nhau, vụ án Tòa án thấy cần trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; về việc xác định án trọng điểm; về phối hợp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, hội nghị rút kinh nghiệm; về hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát và Tòa án.

Việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát và Tòa án sẽ là cơ sở để hai ngành tăng cường công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Nha Trang; khắc phục những hạn chế, vướng mắc, nâng cao hiệu quả, đảm bảo việc truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nghiêm minh, kịp thời, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Minh Thiệt

Liên kết website

Thông kê truy cập