Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Kiến nghị Toà án trong việc chậm gửi quyết định thi hành án phạt tù

Nhằm nâng cao chất lượng Kiểm sát việc thi hành án hình sự và để bảo đảm cho mọi quyết định thi hành án phạt tù phải được tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật, các vi phạm trong việc thi hành quyết định thi hành án phạt tù phải được phát hiện, khắc phục và xử lý kịp thời, ngay sau khi có quyết định thi hành án phạt tù của Tòa án, Viện kiểm sát phải kiểm sát chặt chẽ việc tổ chức thi hành quyết định thi hành án phạt tù của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

Thông qua việc kiểm sát các Quyết định thi hành án phạt tù thì Toà án nhân dân huyện Vạn Ninh đã gửi chậm các Quyết định cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh và người chấp hành án cụ thể như sau:

Quyết định thi hành án phạt tù số: 80, 81, 82/2019/QĐ-CA ngày 27/12/2019, nhưng đến ngày 08/01/2020 Toà án nhân dân huyện Vạn Ninh mới gửi Quyết định thi hành án phạt tù cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, ngày 26/02/2020 mới gửi Quyết định thi hành án cho người chấp hành án.

Quyết định thi hành án phạt tù số 04/2020/QĐ-CA ngày 07/02/2020, nhưng đến ngày 21/02/2020 mới gửi Quyết định thi hành án phạt tù cho Viện kiểm sát, ngày 27/02/2020 mới gửi Quyết định thi hành án cho người chấp hành án.

Đối với 04 Quyết định thi hành án phạt tù nói trên đến ngày 21, 27/02/2020 Toà án nhân dân huyện Vạn Ninh mới giao biên bản tống đạt Quyết định thi hành án phạt tù và hồ sơ thi hành án phạt tù cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Vạn Ninh để làm thủ tục đưa bị án đi chấp hành án. Như vậy, việc Toà án chậm trễ gửi Quyết định thi hành án phạt tù cho người chấp hành án dẫn đến các bị án không chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật cũng như kéo dài thời gian tại ngoại của các bị án làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, xã hội tại địa phương cũng như gây bức xúc cho dư luận xã hội về việc chậm trễ đi thi hành án và việc thực thi pháp luật thi hành án hình sự không được chấp hành đúng theo quy định của pháp luật. Như vậy Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh đã vi phạm quy định tại khoản điểm a, b khoản 2 Điều 22 Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Để công tác thi hành án hình sự trên địa bàn huyện Vạn Ninh được thực hiện đúng quy định pháp luật, ngày 09/3/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh ban hành Kiến nghị số: 83/KN-VKSVN đến Chánh án Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh yêu cầu khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật thi hành án hình sự trong việc chậm gửi Quyết định thi hành án phạt tù cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh và cho người chấp hành án phạt tù so với luật định.

Nam Thông

Liên kết website

Thông kê truy cập